2001-Ը «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐԵՑՆՈՒՄ Է

(Աղբյուրը՝ «Հայոց աշխարհ» օրաթերթ

Հեղինակ՝ Անահիտ Եսայան)

Նախագահ Ռ.Քոչարյանի ամփոփիչ գնահատականով՝ 2000 թվականին «Հայաստան» հիմնադրամն աշխատել է իր կողմից ընդունված որոշումների շրջանակներում եւ ծրագրերը հիմնականում հաջողված կարելի է համարել:
«Իսկ առջեւում 2001-ն է, հայերիս համար հարուստ եւ կարեւոր հոբելյաններով. «Այս տարի մենք նշում ենք քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակը, նաեւ 2001-ին մեր երկրի՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 10-րդ տարեդարձն է, եւ այդ երկու հոբելյանների շրջանակում մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք մշակել Հայաստանում, եւ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները այդ ծրագրերն իրականացնելու գործընթացում շատ կարեւոր դեր են ունենալու: 2001-ին շարունակվելու է «Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ» փառատոնը, ընդ որում, Սփյուռքի առավել լայն մասնակցությամբ: Երկրորդ Համահայկական խաղերը եւս առավել ընդգրկուն կլինեն, կկրկնապատկվի մասնակիցների թիվը: Փորձում ենք եւ անպայման կազմակերպելու ենք 2-րդ Սփյուռք-Հայաստան խորհրդաժողովը: Այս հոբելյանները պարտավորեցնում են մեզ եւ«Հայաստան» հիմնադրամին ավելի ակտիվ լինել հենց 2001-ին»:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Arian AMU”;}

2001-À §Ð²Ú²êî²Ü¦ ÐÆØܲ¸ð²ØÆÜ ä²ðî²ìàðºòÜàôØ ¾
ܳ˳·³Ñ è.øáã³ñÛ³ÝÇ ³Ù÷á÷Ç㠷ݳѳï³Ï³Ýáíª 2000 Ãí³Ï³ÝÇÝ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÝ ³ß˳ï»É ¿ Çñ ÏáÕÙÇó ÁݹáõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »õ Íñ³·ñ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳçáÕí³Í ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»É:
§ÆëÏ ³éç»õáõÙ 2001-Ý ¿, ѳۻñÇë ѳٳñ ѳñáõëï »õ ϳñ»õáñ Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñáí. §²Ûë ï³ñÇ Ù»Ýù ÝßáõÙ »Ýù ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁݹáõÝÙ³Ý 1700-³ÙÛ³ÏÁ, ݳ»õ 2001-ÇÝ Ù»ñ »ñÏñǪ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý 10-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÝ ¿, »õ ³Û¹ »ñÏáõ Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ù»Ýù µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ »Ýù Ùß³Ï»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, »õ г۳ëï³Ý-ê÷Ûáõéù ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Û¹ Íñ³·ñ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áñÍÁÝóóáõÙ ß³ï ϳñ»õáñ ¹»ñ »Ý áõݻݳÉáõ: 2001-ÇÝ ß³ñáõݳÏí»Éáõ ¿ §Ø»Ï ³½·, Ù»Ï Ùß³ÏáõÛæ ÷³é³ïáÝÁ, Áݹ áñáõÙ, ê÷ÛáõéùÇ ³é³í»É ɳÛÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ: ºñÏñáñ¹ гٳѳÛÏ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ »õë ³é³í»É Áݹ·ñÏáõÝ ÏÉÇÝ»Ý, ÏÏñÏݳå³ïÏíÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ÃÇíÁ: öáñÓáõÙ »Ýù »õ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ »Ýù 2-ñ¹ ê÷Ûáõéù-г۳ëï³Ý ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ: ²Ûë Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ »Ý Ù»½ »õ§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇÝ ³í»ÉÇ ³ÏïÇí ÉÇÝ»É Ñ»Ýó 2001-Çݦ:
²Ü²ÐÆî ºê²Ú²Ü

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: